دانش آموزان شاغل در اردوی کمپ نفت محمود آباد تابستان دهه ۴۰

 

7 دانش آموزان شاغل در اردوي کمپ نفت محمود آباد تابستان دهه 40

 

دانش آموزان شاغل در اردوی کمپ نفت محمود آباد تابستان دهه ۴۰

در صورت شناسایی افراد معرفی بفرمایید

با تشکر از آقای نصرت  مسیحا

ارسال نظر در "دانش آموزان شاغل در اردوی کمپ نفت محمود آباد تابستان دهه ۴۰"

(نمایش داده نمی شود)

پربازدیدترین تصاویر

محبوبترین تصاویر