نجاران آمل سال ۴۳

100 نجاران آمل سال 43

نجاران آمل سال ۴۳

از راست آقایان : محمد میوه چی – حسین ابراهیمی – قربان حبشی – عباسعلی عین آبادی -

با تشکر از آقای رضایی دبیر محترم فیزیک

ارسال نظر در "نجاران آمل سال ۴۳"

(نمایش داده نمی شود)

پربازدیدترین تصاویر

محبوبترین تصاویر