نوجوانان سال ۴۲

333333333 نوجوانان سال 42

 

سال ۱۳۴۲ – مکان خیابان امام رضا (ع) جلوی پاساژ ظاهری سابق – جلوی عکاسی افضلی

از راست :   محمد رضا گشتاسبی  –   حسن اسدی  -  خسرو بحری  -  حسین پاشایی  -  اسماعیل امیرصالحی  -    حیدر علی خانزاد

 

با تشکر از آقای اسماعیل امیر صالحی

ارسال نظر در "نوجوانان سال ۴۲"

(نمایش داده نمی شود)

پربازدیدترین تصاویر

محبوبترین تصاویر