ورزشکاران دهه ۴۰

64 ورزشکاران دهه 40

از چپ آقایان : سجادی – نوری – نیک زاد – رضایی – مرشد زاده – ؟ – ؟ – ؟ – آقاجانی – ؟ – خرمی – ؟ – ؟ – شکوهی – وشتانی و …

با تشکر از آقایان عماد نیکزاد و محمد رضا قربانی

ارسال نظر در "ورزشکاران دهه ۴۰"

(نمایش داده نمی شود)

پربازدیدترین تصاویر

محبوبترین تصاویر