پرسنل و دانش آموزان دبستان فرهنگ سال ۴۳

 

 

10000000 پرسنل و دانش آموزان دبستان فرهنگ سال 43

 

ایستاده از راست : آقای تنها (معلم) – رئیس زاده (مدیر) – مجتبی مهدی پور – ولی زاده – اسدی – ؟ – ترحمی (معلم)

؟ -درزی – سلطانی – امیر قاسمی  (معلم) – حکیمی (معلم) – قصاب نژاد (معلم) -

نشسته از راست : حسین پور – صمیمی – امیر صالحی – نماری – ؟ – اسلامی -

ردیف جلو ؟؟

با تشکر از آقای سیروس حکیمی

ارسال نظر در "پرسنل و دانش آموزان دبستان فرهنگ سال ۴۳"

(نمایش داده نمی شود)

پربازدیدترین تصاویر

محبوبترین تصاویر