روزبه می گوید: تاریخ: ۱۳۹۴/۰۷/۳۰ زمان: ۱۲:۲۶

شماره ۴ اقای اقوامی املی هست ..

بامداد هاشمی نزاد می گوید: تاریخ: ۱۳۹۴/۰۸/۱۲ زمان: ۱۸:۱۶

اقای قاسم رودگر املی شماره ۹

بامداد هاشمی نزاد می گوید: تاریخ: ۱۳۹۴/۰۸/۱۲ زمان: ۱۸:۱۹

پشت دبیر اقای مهندس یزدانی وکنارش اقای علی فیروزنیا گوشه بین شماره ۲۱ و ۲۲

ارسال نظر در "کلاس ششم ابتدایی دبستان بامداد – ۱۳۴۲"

(نمایش داده نمی شود)

پربازدیدترین تصاویر

محبوبترین تصاویر