اردوی ناصر الدین شاه در بلده – نقاشی کمال الملک – ۱۲۶۵ خورشیدی

ordoo baladeh kamal ol molk1 اردوی ناصر الدین شاه در بلده   نقاشی کمال الملک   1265 خورشیدی

۴۵ * ۳۳ ، نگار خانه کاخ سعدآباد ، تهران

لطفا در صورت تمایل، عکس های قدیمی خود از شهر و مردم آمل را برای بررسی حضوری و در صورت اجازه شما عکس برداری و اسکن آن جهت ثبت و باقی ماندن به عنوان قسمتی از تاریخ شهر آمل به گروه جمع آوری عکس های قدیمی آمل ارائه نمایید

حسن غفوری ۲۲۲۰۸۰۰ (۰۱۲۱)

مهدی شهداد ۲۱۵۲۰۹۱-۰۱۲۱ -mdshahdad@yahoo.com

www.amoleh.ir

 

 

ارسال نظر در "اردوی ناصر الدین شاه در بلده – نقاشی کمال الملک – ۱۲۶۵ خورشیدی"

(نمایش داده نمی شود)

پربازدیدترین تصاویر

محبوبترین تصاویر