اجازه نامه طبابت سال ۱۳۰۸

118 اجازه نامه طبابت سال 1308

 

اجازه طبابت آقای داوود خان جراح (جراح زاده ) سال ۱۳۰۸

با تشکر از آقای ارسطو جراح زاده

ارسال نظر در "اجازه نامه طبابت سال ۱۳۰۸"

(نمایش داده نمی شود)

پربازدیدترین تصاویر

محبوبترین تصاویر