عکس یادگاری حدود سال ۱۳۲۰-۱۳۱۹

34 عکس يادگاري حدود سال  1320 1319

عکس یادگاری حدود سال ۱۳۲۰-۱۳۱۹

نشسته از چپ  آقایان :  سلیمان انتظام (شهردار آمل سال ۱۳۱۳) – داوود جراح – حسین جراح زاده

ایستاده از راست آقایان : محمود سلامت – سرگرد اسماعیلی – سیروس جراح زاده (پیشکسوت هنرپیشگی و کارگردانی سینمای ایران )- احمد جراح زاده – عباس جراح زاده

با تشکر از آقای ارسطو جراح زاده

ارسال نظر در "عکس یادگاری حدود سال ۱۳۲۰-۱۳۱۹"

(نمایش داده نمی شود)

پربازدیدترین تصاویر

محبوبترین تصاویر