عکس یادگاری سال ۱۳۱۴-۱۳۱۳

21 عکس يادگاري سال 1314 1313

 

ایستاده از راست  آقایان : حاج علی درزی – ؟ – سید محمد رضا محمدی – مختار احمد زاده – احمد احمدزاده

ردیف وسط : از راست : حاج حسن اربابی – خانم توران احمدزاده – سید عباس محمدی (پدر سید محمدرضا ) – ایران احمدزاده – ابوالقاسم  احمدزاده

نشسته از راست : ؟ – ایرج احمد زاده – منوچهر احمدزاده – ؟

با تشکر از آقای مجید محمدی

ارسال نظر در "عکس یادگاری سال ۱۳۱۴-۱۳۱۳"

(نمایش داده نمی شود)

پربازدیدترین تصاویر

محبوبترین تصاویر