ورزشکاران دهه ۴۰ آرامگاه میر قوام الدین مرعشی (میر بزرگ)سال ۱۲۶۵ ه ش جمعی از بزرگان آمل و دیگر نقاط مازندران زمان مشروطیت تیم وزنه برداری دهه ۵۰ تیم فوتبال سال ۴۲-۴۱ تیم فوتبال آمل اواخر دهه ۴۰ تیم والیبال دبیرستان دهه ۳۰ تیم والیبال دبیرستان دهه ۳۰ تیم کشتی آمل دهه ۴۰ تیم بسکتبال آمل سال ۴۰ تیم ورزشی آمل سال ۳۹-۳۸ تیم ورزشی آمل دهه ۳۰ تیم بسکتبال آمل اوایل دهه ۴۰ تیم ورزشی دبیرستان پهلوی سابق دهه ۲۰ تیم بسکتبال آمل اوایل دهه ۵۰ تیم والیبال آمل دهه ۳۰ جمعی از روحانیون و مردم حدود سال ۱۲۷۰ مسابقه وزنه برداری دهه ۳۰ یاد ایام ۲۰/۱/۳۶ دبیرستان طبری سال ۴۳

» حسن غفوری